Privacyverklaring voor de bezoekers van onze website

Selecta® is een merk van Schmidt Spiele GmbH

 

Hallo en bedankt voor uw interesse in onze website. Naast andere dingen nemen wij uw recht op privacy, gegevensbescherming en informationele zelfbeschikking zeer serieus.  Daarom willen wij u over het volgende informeren:

Wie zijn wij?

Schmidt Spiele GmbH, bedrijfsleider: Axel Kaldenhoven en bedrijfsleider: Martina Priemer, Lahnstraße 21, 12055 Berlijn, Duitsland, fax: +49 (0)30/68 39 02 30, e-mail: info@schmidtspiele.de, tel.: +49 (0)30/68 39 02 0

Onze functionaris voor de gegevensbescherming is

Dr. Patrick Schweisthal
DataCo GmbH | Siegfriedstraße 8 | 80803 München

+49 89 7400 45840 | pschweisthal@consulting.dataguard.de

 

Wat gebeurt er wanneer de website uitsluitend ter informatie wordt gebruikt?

Wanneer u onze website uitsluitend ter informatie gebruikt, dus wanneer u zich niet als gebruiker registreert of op andere wijze informatie verstrekt, verzamelen wij de volgende gegevens van u: IP-adres, datum en tijd van de aanvraag, tijdverschil met Greenwich Mean Time (GMT), inhoud van de aanvraag (concrete pagina), toegangsstatus/HTTP-statuscode, in elk van de gevallen overgedragen hoeveelheid gegevens, website waar de aanvraag vandaan komt, browser, besturingssysteem en de gebruikersomgeving hiervan, taal en versie van de browsersoftware. Wij verkrijgen deze gegevens via cookies en rechtstreeks van uw browser. Het doel van deze verwerking is het ter beschikking stellen van onze website en de statistische analyse. De rechtsgrond hiervoor is artikel 6, lid 1, alinea 1, onder f) van de AVG, volgens welke de verwerking van persoonsgegevens ook zonder toestemming van de betrokkene mogelijk is, wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de rechtmatige belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of van een derde, behalve wanneer de belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden van de betrokkene die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen, met name wanneer de betrokkene een kind is. De bovengenoemde doelen zijn in ons belang. Wanneer wij gebruikmaken van cookies, verwijzen wij naar onze uitleg onder “Hoe gebruiken wij cookies op deze website?”.

 

Wat gebeurt er bij het gebruik van het contactveld?

Wanneer u via het contactveld met ons communiceert, verzamelen wij daarbij de volgende gegevens: geslacht/voornaam/achternaam/e-mailadres, tekst van de aanvraag, status van de grafische veiligheidscontrole (verplichte velden) en titel/adres/telefoonnummer/faxnummer (optioneel). U bent de enige die de reden voor de contactopname kent; het antwoord hierop vormt daarmee het doel van de verwerking. Voor zover het gaat om een concrete contractuele verplichting, in verband met de aanvang, uitvoering of beëindiging, is de rechtsgrond voor de verwerking artikel 6, lid 1, onder b) van de AVG. In dit geval slaan wij de gegevens tot het einde van de wettelijke bewaartermijn op. In alle andere gevallen is de rechtsgrond artikel 6, lid 1, alinea 1, onder f) van de AVG, op grond waarvan de verwerking van persoonsgegevens ook zonder toestemming van de betrokkene mogelijk is, wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of van een derde, behalve wanneer de belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden van de betrokkene die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen, met name wanneer de betrokkene een kind is. De communicatie buiten een contractuele verplichting om is zowel in uw als in ons belang. We slaan uw gegevens in dat geval op totdat het doel is vervuld dat uit het gerechtvaardigde belang voortvloeit.

 

Wat gebeurt er bij de registratie voor ons bezoekersplatform?

Wanneer u zich registreert voor ons bezoekersplatform, verzamelen wij de volgende gegevens van u: gebruikersnaam, wachtwoord, gekozen beveiligingsvraag, antwoord op de beveiligingsvraag, geslacht/voornaam/achternaam/e-mailadres van de gebruiker, communitystatus, status van de grafische veiligheidscontrole (verplichte velden), titel/adres/telefoonnummer/faxnummer van de gebruiker, status opt-in-nieuwsbrief (optioneel). Binnen het interne bereik registreren wij uw handelingen, voor zover dit noodzakelijk is voor de nakoming van de hiermee nagestreefde contractuele verplichting. De rechtsgrond hiervoor is artikel 6, lid 1, onder b) van de AVG. We slaan de gegevens op tot het einde van de wettelijke bewaartermijn.

 

Wat gebeurt er bij de deelname aan een van onze prijsvragen?

Wanneer u deelneemt aan een van onze prijsvragen, worden de bij de deelnamemelding gevraagde gegevens verzameld, waaronder normaal gesproken: datum/tijd van de deelname, geslacht/voornaam/achternaam/e-mailadres van de prijsvraagdeelnemer, status van de grafische veiligheidscontrole (verplichte velden), indeling bij de desbetreffende prijsvraag, status winst of niet-winst, eventueel gegevens voor de levering van de prijs. De rechtsgrond hiervoor is artikel 6, lid 1, onder b) van de AVG.

 

Wat gebeurt er bij de registratie voor ons gesloten, interne bereik?

Een gesloten gebruikersgroep kan zich bij ons verbinden met een intern bereik. Daarbij verwerken wij de volgende gegevens: voornaam/achternaam/e-mailadres van de gebruiker, datum/tijd van het inloggen van de gebruiker, actie van de gebruiker (bijv. wachtwoord gewijzigd). Binnen het interne bereik registreren wij uw handelingen, voor zover dit noodzakelijk is voor de nakoming van de hiermee nagestreefde contractuele verplichting. De rechtsgrond hiervoor is artikel 6, lid 1, onder b) van de AVG. We slaan de gegevens op tot het einde van de wettelijke bewaartermijn.

 

Hoe gebruiken wij Google Analytics?

(1) Op deze website wordt Google Analytics gebruikt, een dienst voor de internetanalyse van Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruikt van zogenaamde cookies, tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en een analyse mogelijk maken van het gebruik van de website. De middels een cookie gegenereerde informatie over het gebruik van deze website wordt normaal gesproken doorgegeven aan een server van Google in de VS en daar opgeslagen. In het geval van de activering van de IP-anonimisering op deze website wordt uw IP-adres door Google echter in een lidstaat van de Europese Unie of in een ander land dat partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, vooraf ingekort. Slechts in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres doorgegeven aan een server van Google in de VS en daar ingekort. Google gebruikt deze informatie in opdracht van de beheerder van deze website om uw gebruik van de website te analyseren, verslagen over de activiteiten op de website op te stellen en om verdere diensten aan de beheerder van de website te verlenen in verband met het gebruik van de website en het internet. De rechtsgrond is artikel 6, lid 1, alinea 1, onder f) van de AVG, op grond waarvan de verwerking van persoonsgegevens ook zonder toestemming van de betrokkene mogelijk is, wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de rechtmatige belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of van een derde, behalve wanneer de belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden van de betrokkene die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen, met name wanneer de betrokkene een kind is. Het is ons rechtmatige, commerciële belang om het gedrag van gebruikers op deze website te analyseren. Uw belangen worden beschermd door mogelijkheden tot vermijding, die wij later beschrijven, evenals door anonimisering. Wij hebben met de aanbieder bovendien een opdrachtverwerkingovereenkomst gesloten en hebben daarmee ons recht gewaarborgd om de aanbieder instructies te geven. We wissen de gegevens uiterlijk na 14 maanden.

(2) Google voegt het in het kader van Google Analytics door uw browser verstrekte IP-adres niet samen met andere gegevens.

(3) U kunt middels een desbetreffende instelling van uw browsersoftware voorkomen dat cookies worden opgeslagen; wij wijzen u er echter op dat u in dit geval eventueel niet volledig gebruik kunt maken van alle functies van deze website. U kunt bovendien de verzameling van de middels de cookie gegenereerde en op uw gebruik van de website gebaseerde gegevens (incl. uw IP-adres) door Google en de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen door de volgende plug-in voor uw browser te downloaden en te installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

(4) Deze website gebruikt Google Analytics met de uitbreiding “_anonymizeIp()”. Op die manier worden IP-adressen ingekort verder verwerkt, waardoor wordt uitgesloten dat aan de hand hiervan personen kunnen worden geïdentificeerd. Voor zover de identificatie van een persoon mogelijk is op basis van de over u verzamelde gegevens, wordt deze meteen uitgesloten en worden de persoonsgegevens daarmee onmiddellijk gewist.

(5) Wij gebruiken Google Analytics om het gebruik van onze website te analyseren en regelmatig te kunnen verbeteren. Dankzij de verkregen statistieken kunnen wij ons aanbod verbeteren en interessanter vormgeven voor u als gebruiker. Voor de uitzonderlijke gevallen waarin persoonsgegevens naar de VS worden doorgegeven, heeft Google zich onderworpen aan het EU-VS-privacyschild, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

(6) Gegevens van de derde: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, fax: +353 (1) 436 1001. Gebruiksvoorwaarden: http://www.google.com/analytics/terms/nl.html, overzicht gegevensbescherming: http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html, en de privacyverklaring: http://www.google.de/intl/nl/policies/privacy.

[(7) Op deze website wordt Google Analytics bovendien gebruikt voor een apparaatoverschrijdende analyse van bezoekersstromen, die wordt uitgevoerd op basis van een User-ID. U kunt de apparaatoverschrijdende analyse van uw gebruik deactiveren voor uw klantenaccount, onder “Mijn gegevens”, “Persoonsgegevens”.

 

Hoe gebruiken wij plug-ins voor sociale media?

(1) We gebruiken op dit moment alleen de volgende plug-in voor sociale media: Facebook. We gebruiken de nieuwe knoppen voor sociale media van Shariff en beschermen zo uw privacy net zo goed als de methode met twee keer klikken. Meer informatie vindt u hier:  https://www.heise.de/ct/ausgabe/2014-26-Social-Media-Buttons-datenschutzkonform-nutzen-2463330.html.

(2) Wij hebben noch invloed op de verzamelde gegevens en verwerkingsprocessen, noch zijn ons de volledige omvang van de gegevensverzameling, de doelen van de verwerking en de bewaartermijnen bekend. We beschikken ook niet over informatie met betrekking tot het wissen van de gegevens die door de aanbieder van de plug-in zijn verzameld.

(3) De aanbieder van de plug-in slaat de over u verzamelde gegevens op als gebruikersprofielen en gebruikt deze voor reclame, marktonderzoek en/of de vormgeving van zijn website op basis van behoeften. Een dergelijke beoordeling vindt met name (ook voor niet-ingelogde gebruikers) plaats om vraaggestuurde reclame weer te geven en om andere gebruikers van het sociale netwerk te informeren over uw activiteiten op onze website. U kunt bezwaar maken tegen het creëren van dit gebruikersprofiel. Om dit recht op bezwaar uit te oefenen, moet u contact opnemen met de desbetreffende aanbieder van de plug-in. Via de plug-ins bieden wij u de mogelijkheid te interacteren met sociale netwerken en andere gebruikers, zodat wij ons aanbod kunnen verbeteren en interessanter kunnen maken voor u als gebruiker.

(4) De gegevensoverdracht is niet afhankelijk van de vraag of u een account hebt bij de aanbieder van de plug-in en daar bent ingelogd. Wanneer u bent ingelogd bij de aanbieder van de plug-in, worden uw bij ons verzamelde gegevens direct ondergebracht bij uw bestaande account bij de aanbieder van de plug-in. Wanneer u gebruikmaakt van de geactiveerde knop en bijvoorbeeld een link naar deze website deelt, slaat de aanbieder van de plug-in ook deze informatie op in uw gebruikersaccount en deelt zij deze openbaar mee aan uw contacten. Wij bevelen aan regelmatig uit te loggen na het gebruik van een sociaal netwerk, met name vóór het activeren van de knop, aangezien u zo kunt voorkomen dat deze informatie wordt ondergebracht bij uw profiel bij de aanbieder van de plug-in.

(5) Verdere informatie over het doel en de omvang van de gegevensverzameling en -verwerking door de aanbieder van de plug-in vindt u in de volgende meegedeelde privacyverklaringen van deze aanbieder. Daar vindt u ook meer informatie over uw hiermee verband houdende rechten en mogelijkheden tot beëindiging ter bescherming van uw privacy.

(6) Wij hebben bij deze aanbieder ook een bedrijfspagina. Wanneer u met deze pagina interacteert, bestaat de mogelijkheid dat de aanbieder uw gegevens verwerkt, zoals beschreven in de paragrafen 2 tot en met 5.

(7) De rechtsgrond is artikel 6, lid 1, alinea 1, onder f) van de AVG, op grond waarvan de verwerking van persoonsgegevens ook zonder toestemming van de betrokkene mogelijk is, wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of van een derde, behalve wanneer de belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden van de betrokkene die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen, met name wanneer de betrokkene een kind is. Ons rechtmatige commerciële belang bestaat erin u de mogelijkheid te bieden vrijwillig met ons te interacteren op sociale netwerken, zoals hier beschreven.

(8) Contactgegevens van de aanbieder van de plug-in en URL met zijn privacyverklaring:

Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, VS; https://www.facebook.com/policy.php. Facebook heeft zich onderworpen aan het EU-VS-privacyschild, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

 

Hoe gebruiken wij YouTube-video’s?

(1) Wij hebben voor ons online-aanbod YouTube-video’s gebruikt die zijn opgeslagen op http://www.YouTube.com en die direct vanaf onze website kunnen worden afgespeeld. [Deze video’s vallen allemaal onder de zogenaamde uitgebreide privacymodus, wat betekent dat geen gegevens over u aan YouTube worden overgedragen wanneer u de video’s niet afspeelt. Pas wanneer u de video’s afspeelt, worden de onder paragraaf 2 genoemde gegevens overgedragen. Op deze gegevensoverdracht hebben wij geen invloed.

(2) Door middel van het bezoek aan de website verkrijgt YouTube de informatie dat u de desbetreffende pagina van onze website hebt geopend. Daarnaast worden de onder paragraaf 3 genoemde gegevens overgedragen. Deze overdracht is niet afhankelijk van de vraag of u een gebruikersaccount bij YouTube hebt en daar bent ingelogd. Wanneer u bij Google bent ingelogd, worden uw gegevens direct toegevoegd aan uw account. Wanneer u niet wilt dat de gegevens worden toegevoegd aan uw profiel bij YouTube, moet u zich uitloggen alvorens op de knop te drukken. YouTube slaat uw gegevens op als gebruikersprofiel en gebruikt deze voor reclame, marktonderzoek en/of de vormgeving van zijn website op basis van behoeften. Een dergelijke analyse vindt met name (zelfs voor niet-ingelogde gebruikers) plaats om vraaggestuurde reclame weer te geven en om andere gebruikers van het sociale netwerk te informeren over uw activiteiten op onze website. U kunt bezwaar maken tegen het creëren van dit gebruikersprofiel. Om dit recht op bezwaar uit te oefenen, moet u contact opnemen met YouTube.

(3) Verdere informatie over het doel en de omvang van de gegevensverzameling en -verwerking door YouTube vindt u in de privacyverklaring. Daar vindt u ook meer informatie over uw rechten en mogelijkheden tot beëindiging ter bescherming van uw privacy: https://www.google.de/intl/nl/policies/privacy. Google verwerkt uw persoonsgegevens ook in de VS en heeft zich onderworpen aan het EU-VS-privacyschild, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

(4) De rechtsgrond is artikel 6, lid 1, alinea 1, onder f), van de AVG, op grond waarvan de verwerking van persoonsgegevens ook zonder toestemming van de betrokkene mogelijk is wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of van een derde, behalve wanneer de belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden van de betrokkene die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen, met name wanneer de betrokkene een kind is. Wij beroepen ons hier op ons belang bij direct marketing overeenkomstig de laatste zin van overweging 47 van de AVG.

(5) We hebben ook een eigen kanaal bij deze aanbieder. Wanneer u met deze website interageert, bestaat de mogelijkheid dat de aanbieder uw gegevens verwerkt, zoals beschreven in de paragrafen 2 en 3.

 

Hoe gebruiken wij Google Maps?

(1) Wij maken op deze website gebruik van het aanbod van Google Maps. Zo kunnen wij u interactieve kaarten direct op de website tonen en kunt u de kaartenfunctie op comfortabele wijze gebruiken.

(2) Door middel van het bezoek op de website verkrijgt Google de informatie dat u de desbetreffende pagina van onze website hebt geopend. Daarnaast worden de onder paragraaf 3 genoemde gegevens overgedragen. Deze overdracht is niet afhankelijk van de vraag of u een gebruikersaccount bij Google hebt en daar bent ingelogd. Wanneer u bij Google bent ingelogd, worden uw gegevens direct toegevoegd aan uw account. Wanneer u niet wilt dat de gegevens worden toegevoegd aan uw profiel bij Google, moet u zich uitloggen alvorens op de knop te drukken. Google slaat uw gegevens op als gebruikersprofiel en gebruikt deze voor reclame, marktonderzoek en/of de vormgeving van zijn website op basis van behoeften. Een dergelijke analyse vindt met name (zelfs voor niet-ingelogde gebruikers) plaats om vraaggestuurde reclame weer te geven en om andere gebruikers van het sociale netwerk te informeren over uw activiteiten op onze website. U kunt bezwaar maken tegen het creëren van dit gebruikersprofiel. Om dit recht op bezwaar uit te oefenen, moet u contact opnemen met Google.

(3) Verdere informatie over het doel en de omvang van de gegevensverzameling en -verwerking door de aanbieder van de plug-in vindt u in de privacyverklaring van de aanbieder. Daar vindt u ook meer informatie over uw hiermee verband houdende rechten en mogelijkheden tot beëindiging ter bescherming van uw privacy: http://www.google.de/intl/nl/policies/privacy. Google verwerkt uw persoonsgegevens ook in de VS en heeft zich onderworpen aan het EU-VS-privacyschild, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

(4) De rechtsgrond is artikel 6, lid 1, alinea 1, onder f), van de AVG, op grond waarvan de verwerking van persoonsgegevens ook zonder toestemming van de betrokkene mogelijk is wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of van een derde, behalve wanneer de belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden van de betrokkene die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen, met name wanneer de betrokkene een kind is. Wij beroepen ons hier op ons belang bij direct marketing overeenkomstig de laatste zin van overweging 47 van de AVG. We wissen de gegevens, zodra het doel is weggevallen, op zijn laatst wanneer u bezwaar maakt tegen de verwerking.

Zijn wij verplicht deze gegevens te verzamelen? Wat gebeurt er wanneer wij deze gegevens niet verzamelen?

Er is geen sprake van een wettelijke verplichting tot verzameling van deze gegevens. Het is echter mogelijk dat het bezoek aan onze website lastiger wordt wanneer de gegevens niet worden verzameld.

Aan wie verstrekken wij de gegevens? En: Verlaten de gegevens de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte?

De volgende bedrijven ontvangen de bovengenoemde gegevens, waarbij hieronder wordt aangegeven of de gegevens de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte verlaten:

Betrekkingen met derde landen:

  • Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, VS; http://www.facebook.com/policy.php; meer informatie met betrekking tot de gegevensverzameling: http://www.facebook.com/help/186325668085084, http://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other applications en http://www.facebook.com/about/privacy/your-info everyoneinfo.
  • Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, VS; http://www.facebook.com/policy.php; meer informatie met betrekking tot de gegevensverzameling: http://www.facebook.com/help/186325668085084, http://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other applications en http://www.facebook.com/about/privacy/your-info everyoneinfo.

Overige:

  • Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, fax: +353 (1) 436 1001  (Google Analytics)

 

Waarborgen wij een toereikende gegevensveiligheid?

Wij voorzien in actuele technische maatregelen ter waarborging van de gegevensveiligheid, met name ter bescherming van uw persoonsgegevens tegen gevaren bij de overdracht van gegevens en het verkrijgen van informatie door derden. Deze maatregelen worden steeds aangepast aan de huidige stand van de techniek.

 

Hoe gebruiken wij cookies op deze website?

Bij het gebruik van de website worden ook cookies op uw computer opgeslagen. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw vaste schrijf voor de door u gebruikte browser worden opgeslagen en die bepaalde informatie doet toestromen aan degene die het cookie plaatst (in dit geval dus aan ons). Cookies kunnen geen programma’s uitvoeren of virussen naar uw computer verzenden. Ze zijn bedoeld om het online-aanbod in het algemeen gebruiksvriendelijker en effectiever te maken. De cookies worden op zijn laatst gewist wanneer de volgende opslagduur is bereikt:

 

Welke rechten hebt u?

U hebt verschillende rechten. U hebt het recht op inzage ten aanzien van de over u verwerkte persoonsgegevens en op rectificatie of wissing, op beperking van de verwerking, op het maken van bezwaar tegen de verwerking en op gegevensoverdraagbaarheid. Daarnaast hebt u de mogelijkheid een klacht over ons in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit. Wij willen er beleefd op wijzen dat deze rechten eventueel zijn verbonden aan voorwaarden waarop wij ons zullen beroepen.

 

Opt-out-cookie

Op deze website is webtracking: geactiveerd. Deactiveer nu